Vi er dem de andre ikke må lege med.
De forbudte hunderacer og hvorfor - (Foto af en Dogo Argentino)

Mange lande, herunder Danmark, har indført race-specifik lovgivning (BSL) for at regulere eller forbyde visse racer på grund af bekymringer om offentlig sikkerhed og potentiel aggressiv adfærd. Det er vigtigt at huske, at opfattelsen og implementeringen af raceforbud kan være kompleks og kontroversiel, og meninger om deres effektivitet varierer.

Her er en kategorisering af disse racer baseret på deres oprindelse og formål, samt en kort beskrivelse af hver race:

Mastiff- og vagtracer:

 • Fila Brasileiro: En stærk og beskyttende brasiliansk mastiff, kendt for sin hengivenhed over for familien.
 • Dogo Argentino: En argentinsk mastiff kendt for sin styrke og mod, men med potentiale for territorial adfærd.
 • Boerboel: En sydafrikansk vagthund med stærke beskyttelsesinstinkter og en loyal natur.
 • Kangal: En tyrkisk vagthund, kendt for sin beslutsomhed og beskyttende adfærd over for husdyr.
 • Centralasiatisk Ovtcharka: En stærk ovtcharka fra Centralasien, ofte brugt til beskyttelse af husdyr.
 • Kaukasisk Ovtcharka: En stor og stærk vagthund med oprindelse i Kaukasus, kendt for sin beskyttelsesadfærd.
 • Sydrussisk Ovtcharka: En vagthund fra det sydlige Rusland, kendt for at beskytte husdyr mod rovdyr.
 • Tornjak: En gammel hyrdehund fra Bosnien og Herzegovina, avlet til beskyttelse af husdyr og ejendom.
 • Sarplaninac: En hyrdehund fra Balkan, kendt for sin modige beskyttelse af husdyr.

Terrier- og Bulldog-racer:

 • Pitbull Terrier: En muskuløs hund med en kontroversiel historie inden for kamphundeaktiviteter.
 • American Staffordshire Terrier: En kærlig familiehund med træk fra sin kamphundsfætter, men med rigtig træning og socialisering.
 • American Bulldog: En loyal og kraftig hund, der oprindeligt blev brugt til besætning af kvæg og vagtning.

Kamphund-race:

 • Tosa Inu: En japansk hund med historisk baggrund i kamphundeaktiviteter, men som også kan være hengiven og loyal.

Her er de specifikke grunde til forbuddet eller begrænsningerne af disse racer:

Pitbull Terrier, Tosa Inu, American Staffordshire Terrier, American Bulldog: Disse racer er ofte forbundet med historisk involvering i hundekampe, hvilket har skabt bekymringer om deres potentiale for aggression. På grund af deres muskuløse bygning og kamphundshistorie har nogle lande begrænset eller forbudt disse racer for at forhindre ulovlige hundekampe og tackle bekymringer om offentlig sikkerhed.

Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Boerboel, Kangal, Central Asian Ovtcharka, Caucasian Ovtcharka, South Russian Ovtcharka, Tornjak, Sarplaninac: Disse racer er primært vagt- og beskyttelseshunde, opdrættet for deres stærke territoriale instinkter og beskyttende natur. I visse situationer kan disse instinkter føre til territorial aggression mod fremmede eller opfattede trusler. Deres størrelse og styrke bidrager også til bekymringer om offentlig sikkerhed, hvis deres beskyttelsesadfærd ikke håndteres ordentligt.

Kangal, Central Asian Ovtcharka, Caucasian Ovtcharka, South Russian Ovtcharka: Disse racer blev historisk brugt til at beskytte husdyr mod rovdyr og er kendt for deres loyalitet over for deres opgaver. Dog kan deres beskyttende natur oversættes til aggressiv adfærd over for mennesker eller dyr, som de opfatter som trusler. Dette, kombineret med deres størrelse og styrke, har skabt bekymringer i tætbefolkede områder.

Tornjak, Sarplaninac: Tornjak og Sarplaninac er gamle hyrderacer, der oprindeligt blev brugt til at beskytte husdyr og ejendom. Deres beskyttelsesinstinkter kan gøre dem mistænksomme over for fremmede og potentielt reaktive i visse situationer. Denne beskyttende adfærd, hvis den ikke håndteres ordentligt gennem træning og socialisering, kan føre til aggressiv respons.

Det er vigtigt at huske, at selvom disse racer kan have visse træk på grund af deres genetik og historiske roller, påvirkes individuel adfærd af forskellige faktorer, herunder genetik, opdragelse, træning, socialisering og miljø. Racerelaterede forbud er et kontroversielt emne, og meninger om deres effektivitet varierer. Nogle argumenterer for, at ansvarlig ejerskab, korrekt træning og målrettet lovgivning, der fokuserer på individuel adfærd, er mere effektive tilgange til at håndtere bekymringer i forbindelse med bestemte racer.

Se vores race-katalog i GoDusty app´en, en Alt-i-en app for hundeejere.